แจ้งการชำระเงินค่าบริการ Hosting

รายละเอียดการชำระเงิน

กรุณากรอก Form ด้านล่างเพื่อยืนยันรายละเอียดการโอนเงินของคุณ เมื่อทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเราจะเปิดบริการให้ทันทีภายใน 30 นาที

Domain ที่สมัครใช้บริการ

ธนาคารที่โอน

วันที่โอนเงิน

/ / เวลา :

จำนวนเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปยืนยัน

กรุณาระบุชื่อ Domain ที่สมัคร

กรุณาระบุธนาคารที่โอนเงิน

กรุณาระบุจำนวนเงินที่โอนมา

กรุณาระบุรูปยืนยัน