สถานะของ Server รักยม (CSLoxinfo CYBERWORLD)

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งาน Server ของเราได้ทันทีผ่านหน้า Website เราใช้ระบบตรวจสอบด้วย Software Munin ซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟสามารถดูและเข้าใจได้ง่าย

Server 2 รักยมติดตั้งอยู่ที่ CSLoxinfo CYBERWORLD IP : 27.254.38.41

Apache Process

MySQL queries

eth0 Traffic

CPU usage

Memory usage